Ambassade van België in Zweden en in Letland
Home Consulaire informatie Inschrijving op de Ambassade

Inschrijving op de Ambassade

Indien u nog niet ingeschreven bent op de Ambassade kunt u hier nagaan hoe u dit kunt doen. 

Algemeen

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters op een Consulaat of een Ambassade van België in het buitenland laat u toe gebruik te maken van gelijkaardige diensten als aangeboden door de gemeentelijke diensten in België wat het beheer van uw administratief dossier betreft.

De Ambassade kan u dan helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart, een paspoort of de afgifte van consulaire attesten. U zal ook via de Ambassade kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende en Europese verkiezingen).

De inschrijving is gratis, en wij raden u aan zich in te schrijven bij een verhuis naar Zweden.

 

Aanvraag tot inschrijving

Opgelet: U kunt zich pas inschrijven op de Ambassade eens u uit uw Belgische gemeente uitgeschreven bent. Indien dit nog niet gebeurd is, kunt u hier een modelbrief ter uitschrijving uit uw Belgische gemeente vinden. U zal van deze gemeente een bewijs van uitschrijving “Model 8” ontvangen.

Bij de aanvraag tot inschrijving moeten de volgende documenten ingediend worden voor elk Belgisch gezinslid:

(1) Het formulier "Inschrijving op het beroepsconsulaat (meerderjarigen)"
Voor minderjarigen: het formulier "Inschrijving op het beroepsconsulaat (minderjarigen) ondertekend door beide ouders + kopie van paspoort/identiteitskaart van beide ouders.
U vindt deze formulieren hier.

(2) Het formulier "Registratie als kiezer met woonplaats binnen de Europese Unie". U vindt dit formulier hier.

(3) Een document van de lokale autoriteiten: 
- voor Belgen in Zweden: recent (maximaal 1 maand oud) Zweeds personbevis van Skatteverket - type ”Utdrag om folkbokföringsuppgifter" (www.skatteverket.se - 0771-567 567) Opgelet: voor uw minderjarige kinderen, voer het personnummer in van uw kind op de Skatteverket website (onder Beställ personbevis). 
- voor Belgen in Letland: kopie van de “Savienibas pilsona registracijas aplieciba”, (registratiekaart van de burger van EU) + bewijs van gedeclareerd adres in Letland (via het office of citizenship & migration affairs’ (www.pmlp.gov.lv

(4) Kopie van uw Belgische identiteitsdocumenten (id-kaart en/of paspoort)
U kan ons deze documenten per post bezorgen: Ambassade van België, Box 1040, 101 38 Stockholm.

 

Wijzigingen in uw dossier

Gelieve na uw inschrijving de Ambassade steeds op de hoogte te brengen van:

Elke wijziging in de burgerlijke staat van uzelf en uw gezinsleden, door middel van een recent Zweeds personbevis van Skatteverket en/of een origineel afschrift van de betreffende akte (bijvoorbeeld huwelijks-, scheidings-, geboorte- of adoptieakte, of de verklaring van naamsverandering):

  • Elke adreswijziging
  • Elke wijziging van uw gezinssamenstelling
  • Elke wijziging in de burgerlijke staat
  • Elke verandering van nationaliteit
  • Elke wijziging van uw contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres,...)
  • Verandering van beroep/werkgever

De Ambassade zal deze veranderingen opnemen in uw administratief dossier en uw gegevens in het Rijksregister bijwerken.

In geval van noodbijstand, verkiezingen of andere officiële meldingen is het uiterst belangrijk dat de Ambassade volledige en correcte contactgegevens heeft van u en uw gezinsleden.

 

Meer info?

Heeft u nog vragen over uw inschrijving, kunt u steeds contact opnemen met de Ambassade: 
E-mail: stockholm@diplobel.fed.be