Registratie van geboorte

Hier leest u hoe u de geboorte van uw kind kunt registreren.

  1. Laatst bijgewerkt op

Nationaliteit van het kind


Overeenkomstig het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, "Belg is het kind geboren in het buitenland:

  • uit een Belgische ouder die geboren is in België;
  • uit een Belgische ouder geboren in het buitenland die, binnen een termijn van vijf jaar na de geboorte, een verklaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt om toekenning van de Belgische nationaliteit aan zijn kind".

Met andere woorden:

Als de vader of de moeder Belg is en geboren in België, dan bezit het kind van rechtswege de Belgische nationaliteit zonder bijkomende formaliteit.

Als de vader of de moeder Belg is, maar geen van beiden geboren is in België, dan moet men om de Belgische nationaliteit aan het kind toe te kennen, een verklaring afleggen voordat het kind 5 jaar oud is. Neem contact met de ambassade van België om een afspraak te maken voor deze verklaring.

De reglementering omtrent de Belgische nationaliteit wordt omstandig uitgelegd op de FOD Buitenlandse Zaken website.

 

Documenten voor registratie op de ambassade:

Als het kind van geboorte de Belgische nationaliteit heeft en als 1 van de ouders ingeschreven is op de ambassade, kunt u uw kind laten registreren door de volgende documenten in pdf te mailen naar stockholm@diplobel.fed.be:


Kinderen geboren in Zweden:

 

(1) Ingevuld formulier Registratie van geboorte (PDF, 24.79 KB) ondertekend door beide ouders

(2) Kopie van paspoort/identiteitskaart van beide ouders

(3) Een personbevis “Utdrag om folkbokföringsuppgifter" (bestel bij Skatteverket per post) van uw kind, met daarop vermeld:

        a. De plaats en datum van geboorte

        b. De afstamming van zowel moeder als vader

        c. De definitieve naam van het kind

        d. Het geslacht van het kind

(4) Een personbevis Utdrag om folkbokföringsuppgifter” (download op Skatteverketvan elk van de ouders

(5) Indien de ouders van het kind niet gehuwd zijn, gelieve ook een letterlijk afschrift (Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas) van het document Bekräftelse av faderskap (afgegeven door Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) of een document U-Protokoll (afgegeven door dezelfde instelling) bij te voegen. 

Voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 2022, mag u in de plaats het digitaal document Faderskap Bevis bijvoegen, uitgereikt door Skatteverket.


Kinderen geboren in Letland:


(1) Ingevuld formulier "Registratie van geboorte (PDF, 24.79 KB)" ondertekend door beide ouders

(2) Kopie van paspoort/identiteitskaart van beide ouders

(3) Letterlijk afschrift (oficials eksemplars) van de geboorteakte, met officiële vertaling naar een van de landstalen. 
Voor kinderen geboren in Letland die een andere dan de Letse nationaliteit bezitten, vermeldt de geboorteakte de namen in Letse versie en in een versie van de andere nationaliteit. Indien u de naam van uw kind volgens Belgisch recht wil registreren, vul dit formulier (DOCX, 29.61 KB) in en voeg het toe aan het inschrijvingsdossier.
 

(4) Bewijs van gedeclareerd adres van het Office of citizenship & migration affairs

(5) Indien de vader en de moeder van het kind niet gehuwd zijn:
Letterlijk afschrift (oficials eksemplars) van de vaderschapserkenning (te bekomen bij de burgerlijke stand van de gemeente) met officiële vertaling naar een van de landstalen.


Meer info? 


Hebt u nog vragen over de registratie van uw kind, kunt u steeds contact opnemen met de ambassade: stockholm@diplobel.fed.be