Ambassade van België in Zweden en in Letland
Home Consulaire informatie Registratie van geboorte

Registratie van geboorte

Hoe registreer ik de geboorte van mijn kind en wat is de nationaliteit van mijn kind? 

 

Nationaliteit van het kind

Overeenkomstig het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, "Belg is het kind geboren in het buitenland:

  • uit een Belgische ouder die geboren is in België;
  • uit een Belgische ouder geboren in het buitenland die, binnen een termijn van vijf jaar na de geboorte, een verklaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt om toekenning van de Belgische nationaliteit aan zijn kind".

Met andere woorden:

Als de vader of de moeder Belg is en geboren in België, dan bezit het kind van rechtswege de Belgische nationaliteit zonder bijkomende formaliteit.

Als de vader of de moeder Belg is, maar geen van beiden geboren is in België, dan moet men om de Belgische nationaliteit aan het kind toe te kennen, een verklaring afleggen voordat het kind 5 jaar oud is.

Neem contact met de Ambassade van België om een afspraak te maken voor deze verklaring.

Indien de andere ouder Zweeds is, dan kan het kind in principe ook de Zweedse nationaliteit hebben volgens de regels van de Zweedse wetgeving. Voor elke inlichting hierover wendt u zich tot de bevoegde Zweedse overheid: Skatteverket (www.skatteverket.se - 0771-567 567).

De reglementering omtrent de Belgische nationaliteit wordt omstandig uitgelegd op de website van Buitenlandse Zaken in Brussel.

 

Kinderen geboren in Zweden

Als het kind van geboorte de Belgische nationaliteit heeft, kunt u uw kind inschrijven bij de Ambassade door de volgende documenten in te dienen:

(1) Ingevuld formulier Registratie van geboorte ondertekend door beide ouders
 

(2) Kopie van paspoort/identiteitskaart van beide ouders

(3) Een personbevis - type “Utdrag om folkbokföringsuppgifter” van Skatteverket (www.skatteverket.se) van uw kind, met daarop vermeld

        a. De plaats en datum van geboorte

        b. De afstamming van zowel moeder als vader

        c. De definitieve naam van het kind

        d. Het geslacht van het kind

(4) Een personbevis - type “Utdrag om folkbokföringsuppgifter” van Skatteverket van elk van de ouders
 

(5) Indien de ouders van het kind niet gehuwd zijn, gelieve ook een letterlijk afschrift (Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas) van de vaderschapserkenning (faderskapsbekräftelse) bij te voegen

Indien het kind niet van rechtswege automatisch de Belgische nationaliteit bezit, maar u dit wel wenst, dient u eerst en verklaring af te leggen bij de ambassade. Vervolgens kunt u op de gebruikelijke wijze (zoals hierboven vermeld), het kind registreren bij de ambassade.

(6) Het document "Barnnamn registerutdrag" afgeleverd door Skatteverket met de definitieve naam van het kind

 

Kinderen geboren in Letland

(1) Ingevuld formulier Registratie van geboorte ondertekend door beide ouders 

(2) Kopie van paspoort/identiteitskaart van beide ouders

(3) Letterlijk afschrift (oficials eksemplars) van de geboorteakte, met officiële vertaling naar een van de landstalen

(4) Kopie van de “Savienibas pilsona registracijas aplieciba”, (registratiekaart van de burger van EU) + bewijs van gedeclareerd adres in Letland (via het office of citizenship & migration affairs’ (www.pmlp.gov.lv

(5) Indien de vader en de moeder van het kind niet gehuwd zijn:
Letterlijk afschrift (oficials eksemplars) van de vaderschapserkenning (te bekomen bij de burgerlijke stand van de gemeente) met officiële vertaling naar een van de landstalen.

 

(Mogelijk) verlies van Belgische nationaliteit op 28-jarige leeftijd

Let op!

U verliest automatisch de Belgische nationaliteit op uw achtentwintigste verjaardag

indien u:

  • in het buitenland werd geboren na 1 januari 1967

EN

  • in België geen hoofdverblijfplaats heeft gehad tussen achttien en achtentwintig jaar.

EN

  • niet in het buitenland gewerkt heeft voor de Belgische regering of voor een Belgische organisatie

EN

  • tussen uw achttiende en achtentwintigste verjaardag geen behoudsverklaring heeft afgelegd bij de Belgische ambassade of het Belgische beroepsconsulaat

EN

  • één of meer andere nationaliteiten bezit

EN

  • de Belgische nationaliteit niet verworven heeft na 18 jaar.

Als u aan alle bovenvermelde voorwaarden voldoet en uw nationaliteit wenst te behouden, neem dan graag zo snel mogelijk contact met ons op.

 

Meer info? 

Hebt u nog vragen over de registratie van uw kind, kunt u steeds contact opnemen met de ambassade: 
E-mail: stockholm@diplobel.fed.be