Ambassade van België in Zweden en in Letland

Paspoort

Het paspoort is een identiteitsdocument, maar vooral ook een reisdocument dat u de mogelijkheid geeft om naar alle landen ter wereld te reizen, indien nodig na het verkrijgen van de vereiste visa bij de ambassade van het land dat u wilt bezoeken.

De geldigheid van het Belgisch paspoort is 7 jaar voor volwassenen en 5 jaar voor minderjarigen.

Een paspoort kan enkel aangevraagd worden via de ambassade door Belgen die zijn ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters op de ambassade (zie inschrijving).

Pre-registratie is nu ook mogelijk. Voor meer informatie klik op deze link.

Sinds 03/09/2012 worden enkel nog biometrische paspoorten afgegeven. Voor het opnemen van de biometrische gegevens (foto, vingerafdrukken en handtekening) moet de aanvrager zich persoonlijk aanmelden. De opname van de biometrische gegevens zijn ook verplicht voor de vernieuwing van een reispas. Het is niet mogelijk om een reispas te verlengen. 

Prijs

Paspoort voor volwassenen: 795 SEK 
Paspoort voor minderjarigen: 371 SEK

Aanvraag paspoort

Om een paspoort aan te vragen via de Ambassade in Stockholm, dient u persoonlijk langs te komen.

Opgelet! U moet ingeschreven zijn bij de Ambassade om een paspoort te kunnen aanvragen.

 Klik hier voor een"online" afspraak 

Om een nieuw paspoort aan te vragen, dient u PERSOONLIJK langs te komen op onze Ambassade met de hieronder vermelde documenten. Gelieve de documenten dus niet vooraf (per post of per e-mail) te sturen naar de Ambassade. We behandelen de documenten enkel persoonlijk tijdens de afspraak. De Ambassade is niet verantwoordelijk om documenten af te drukken.

De volgende documenten moeten overhandigd worden tijdens de afspraak:

(1) Het ingevulde en ondertekend formulier 'Paspoortaanvraag';

(2) Een document van de lokale autoriteiten: 

  • voor Belgen die in Zweden woneneen recent personbevis (max. 1 maand oud), type “Utdrag om folkbokföringsuppgifter” (www.skatteverket.se);  
  •  voor Belgen die in Letland wonen: een recent uittreksel uit de registers van het ‘office of citizenship & migration affairs’ waarop minstens naam, woonst en burgerlijke staat vermeld staan (www.pmlp.gov.lv);

(3) Uw oude paspoort;

(4) Betalingsbewijs:

Een bewijs van betaling (uitgeprint document) van het juiste bedrag (zie hieronder) op de plusgirorekening van de ambassade in Stockholm: 15 28 62-9 met vermelding van uw NAAM + "paspoort" 

Voor betalingen uit het buitenland: 

     IBAN: SE70 9500 0099 6042 0152 8629  Nordea Bank
     BIC: NDEASESS
     Rekeninghouder: Embassy of Belgium

 

(5) Gefrankeerde enveloppe

  • voor Belgen die in Zweden wonen Wenst u het paspoort thuis bezorgd te krijgen per post, gelieve dan een aan uzelf geadresseerde enveloppe met postzegels voor een totale waarde van 103 SEK voor aangetekende zending (REK) bij uw aanvraag te voegen. 

Opgelet:

- Schrijf uw adres op de enveloppe in BLOKLETTERS zodat het goed leesbaar is voor de post!

- Kleef enkel echte postzegels op de enveloppe (geen voorafgedrukte REK labels van POSTNORD kopen, vermits die enkel gelden voor gebruik dezelfde dag).

- U moet in het bezit zijn van een geldig identiteitsdocument om uw paspoort op het postkantoor af te kunnen halen.

 

  • voor Belgen die in Letland wonen:  Wenst u het paspoort thuis bezorgd te krijgen per post, gelieve dan een aan uzelf geadresseerde enveloppe met 6 international rely coupons  (Starptautiskais atbildes kupons) mee te brengen. Deze 6 zegelrechten - verkrijgbaar bij een Lets postkantoor - dekken de kosten van een aangetekende zending naar Letland.  Een voorbeeld van een international rely coupon vindt u hier.

 

 

Pas wanneer u zich persoonlijk aanmeldt bij de Ambassade (na het boeken van een afspraak online) en de bovenvermelde documenten overhandigt, kan uw aanvraag verwerkt worden.

De afleveringstermijn voor het paspoort bedraagt circa 2 weken.

Meer informatie over het biometrische paspoort vindt u hier.

 

Aanvraag biometrisch paspoort via de Ambassade in Kopenhagen

Op uw voorstel zal de Ambassade in Stockholm toestaan dat uw aanvraag verwerkt wordt door de Ambassade van België in Kopenhagen. Meer informatie vindt u hier.

 
Paspoort voor een minderjarige 

 

Voor de aanvraag voor een paspoort van een minderjarige is een schriftelijke toestemming van beide ouders en/of voogden vereist. In geval van unieke voogdij: gelieve een bewijstuk bij te voegen. 

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten geen vingerafdrukken laten afnemen. Van kinderen tussen 6 en 12 jaar wordt een foto genomen en ze moeten hun paspoort ondertekenen. Kinderen vanaf 6 jaar moeten dus aanwezig zijn bij de aanvraag van hun paspoort. Klik hier voor een online afspraak.

Voor kinderen jonger dan 6 jaar mag u ons de volgende documenten per post bezorgen:

(1) Het ingevulde formulier 'Paspoortaanvraag', ondertekend door beide ouders.

(2) Een document van de lokale autoriteiten:  

  • voor Belgen die in Zweden woneneen recent personbevis, type “Utdrag om folkbokföringsuppgifter” (www.skatteverket.se
  • voor Belgen die in Letland woneneen recent uittreksel uit de registers van het ‘office of citizenship & migration affairs’ waarop minstens naam, woonst en burgerlijke staat vermeld staan (www.pmlp.gov.lv

(3) 2 recente pasfoto's

Formaat 45x35 mm. De grootte van het hoofd (haar inbegrepen) mag niet kleiner zijn dan 25 mm en niet groter dan 35 mm. De achtergrond van de foto moet een lichte eenvormige kleur zijn. Een foto met schaduwen of kleurschakeringen wordt niet aanvaard.

(4) Oude paspoort

Indien u het oude paspoort van uw kind in uw bezit heeft, gelieve een kopie toe te voegen.

(5) Betalingsbewijs

Een bewijs van betaling (uitgeprint document) van het juiste bedrag (zie hieronder) op de plusgirorekening van de Ambassade in Stockholm: 15 28 62-9 met vermelding van uw NAAM + paspoort 

(6) Gefrankeerde enveloppe

  • voor Belgen die in Zweden wonen:  Wenst u het paspoort thuis bezorgd te krijgen per post, gelieve dan een aan uzelf geadresseerde enveloppe met postzegels voor een totale waarde van 103 SEK voor aangetekende zending (REK) bij uw aanvraag te voegen. 

Opgelet:

- Schrijf uw adres op de enveloppe in BLOKLETTERS zodat het goed leesbaar is voor de post!

- Kleef enkel echte postzegels op de enveloppe (geen "voorafgedrukte REK labels" van "POSTNORD Skickadirekt" gebruiken, vermits die enkel gelden voor gebruik dezelfde dag.

- U moet in het bezit zijn van een geldig identiteitsdocument om uw paspoort op het postkantoor af te kunnen halen.

 

  • voor Belgen die in Letland wonen:  Wenst u het paspoort thuis bezorgd te krijgen per post, gelieve dan een aan uzelf geadresseerde enveloppe met 6 international rely coupons  (Starptautiskais atbildes kupons) mee te brengen. Deze 6 zegelrechten - verkrijgbaar bij een Lets postkantoor - dekken de kosten van een aangetekende zending naar Letland.  Een voorbeeld van een international rely coupon vindt u hier:

 

Inschrijven familienaam echtgeno(o)t(e) in het paspoort

De naam van uw echtgeno(o)t(e) kan door de ambassade op blz. 4 (pagina na de fotopagina) in uw paspoort geplaatst worden. In België is het altijd de meisjesnaam die in officiële documenten gebruikt wordt.

 
Verlies of diefstal van uw paspoort of identiteitskaart

Bij verlies of diefstal van uw identiteitsdocumenten moet u:

a) Aangifte doen bij de plaatselijke politie. Met het bewijs van aangifte van de politie kunt u op de ambassade indien nodig nieuwe documenten aanvragen.

b) Contact opnemen met Docstop op +32 2 518 21 23 (24u/24u, 7d/7d). Meer info op www.docstop.be.

 
Meer info?

Heeft u nog vragen over het aanvragen van een Belgisch paspoort, dan kunt u steeds contact opnemen met de Ambassade: 

E-mail: stockholm(@diplobel.fed.be

Telefoon: 0853480207